Nông nghiệp

Tuyển lao động làm nông nghiệp đi xuất khẩu lao động Nhật Bản có các công việc như chăn nuôi, trồng trọt, lái máy nông nghiệp lương rất cao