Cơ khí

Tuyển xuất khẩu lao động ngành cơ khí sang Nhật Bản là thế mạnh của lao động Việt Nam, lương cao, chi phí thấp, uy tín. Công việc đa dạng như hàn bào phay tiện dập kim loại.