Chế biến thực phẩm

Tuyển lao động xuất khẩu Nhật Bản làm chế biến thực phẩm, sản phẩm thịt, thủy hải sản, làm bánh, làm cơm hộp. Lao động nữ có cơ hội tăng thu nhập